Föremål

              

Inventarienummer: M17304 1-15   Sakord: Pärla

Material: Glas
Tid: Yngre järnålder
Samhör: M24562

Fyndort: Raä 148 Strömsund Tåsjö Hoting 2:29 Valån 
Givare: Anders Möllervärn Timrå Timrå Bågen D 

Pärlor, av glas, 15 st., obrända. Till typen påminnande om pärlor publicerade Arbman H Birka I. Pärlorna funna i Svalån, Tåsjö, vid Lars Möllervärns sommarstuga omkring 1962 av sonen Anders Möllervärn.

Pärlor, funna 1964 av Anders Möllervärn, Bågen D, Timrå, vid faderns, Lars Möllervärns sommarstuga i Smalån, Tåsjö. Pärlorna lågo så att några stucko upp i nuvarande markyta. Några speciella iakttagelser gjordes icke vid fyndet. Icke något kol eller någon särskild samling sten iakttogs. När stugan byggdes 1962 iakttogs på ungefär 1 m. djup en eldstad. L. M:s svärfar Arvid Karlsson, Privathotellet, Hoting, kan visa fyndplatsen.

Glaspärlor, 15 st., obrända, av samma typ som publicerats i Holger Arbman: Birka I.

1) Pärla av mörkblått glas. Formen rund, tillplattad i ändarna, vilka är förbunda med ett hål genom pärlan. Kring pärlan löper vita zigzaglinjer. En kraftig linje på mitten, i vilken flätats in ett tunt, rött band, omgivet av två tunnare. Zigzaglinjerna åtskilda av två raka, röda linjer. På de smalare, vita zigzaglinjernas resp. utsida mot hålet genom pärlan en gul linje. Pärlans diameter 1,9 cm, bredd 1,5 cm. Hålets diameter 0,5 cm.

2) Pärla av mörkblått glas. Formen oval med plana ändar, förenade med ett hål, vidare i ena änden. Pärlans kant i den vidare änden delvis ojämn. Kring pärlans ytterkanter en gul linje. Mellan dessa ett fyrflikigt vågmönster i vitt med röda inslag. Pärlans diameter 1,5 cm, bredd 2 cm. Hålets diameter 0,5-0,3 cm.

3) Pärla av mörkblått glas. Ej symmetriskt rund. Kring pärlans mitt löper en svag ås i diagonal. Genom pärlan ett hål, något vidare i ena änden. Kring pärlan löper på båda sidor vita och röda våglinjer, fördelade mellan respektive hål och pärlans mitt. Pärlans diameter 2,1 cm, bredd 2 cm. Hålets diameter 0,6-0,4 cm.

4) Pärla av mörkblått glas. Formen rund med tillplattade ändar. Kring pärlan två vita, korsande linjer. Där linjerna vidga sig finnas kring pärlans bredaste del tre vita blommor med röda strålar snett ut från mitten. Beträffande form och mönstring jämför Arbman: Birka I. Taf 122, 12d. Pärlans diameter 1,7 cm, bredd 1,2 cm. Hålets diameter 0,5 cm.

5) Pärla av mörkblått glas. Formen kubisk med kvadratisk genomskärning, men bredden större än tvärsnittet. Ändarna förenade med ett hål. Pärlans fyra långsidor dekorerade med ovala ringar. Ringarna längst ut med en röd bård, innanför vilken en vit, ej helt sluten ring. I den vita ringens mitt en blå fläck av glasmassan. Pärlans tvärsnitt 1,3 cm, bredd 1,8 cm. Hålets diameter 0,5-0,3 cm.

6) Pärlor av mörkblått glas, formen närmast cylindrisk med avrundade kanter. Ändarna något tillplattade, förenade med ett hål genom pärlan. Kring pärlan löper två röda och vita, parallella linjer, bildande virvlar. Kring pärlans mitt tre gula och ovala fläckar. Pärlans diameter 1,8 cm, bredd 1,6 cm. Hålets diameter 0,4-0,3 cm.

7) Pärla av mörkblått glas, cylindrisk med avrundade kanter. Ändarna förenade med ett hål genom pärlan. Kring pärlans yta löper ett vitt, oregelbundet virvelmönster. I det vita mönstret spår av rostfällning. Pärlans diameter 1,6 cm, bredd: 1,4 cm. Hålets diameter 0,6-0,3 cm.

8) Pärla av mörkblått glas. Cylindrisk med stjärnformat tvärsnitt. Ändarna tillplattade, förenade med ett hål genom pärlan. Kring pärlan löper tättsittande, vita vågmönster. Beträffande pärlans form och mönstring jämför Arbman: Birka I. Taf 121, 12a. Pärlans diameter 1,4 cm, bredd 2 cm. Hålets diameter 0,5-0,3 cm.

9) Pärla av mörkblått glas. Formen märmast cylindrisk, bredast kring mitten, avsmalnande åt ändarna. Ändarna förenade med ett hål, vidare i ena ändan. Pärlan dekorerad med en ljusblå, nedräfflad linje kring mitten. Längst ut på kanterna gula, tunna linjer, mellan de tre linjerna vågliknande virvlar i vitt, med en tunnare röd sträng i mitten. Pärlans diameter 1,4 cm, bredd 1,5 cm. Hålets diameter 0,6-0,3 cm.

10) Pärla av mörkblått glas. Formen rund med kraftigt tillplattade ändar, vilka förenas med ett hål genom pärlan. Kring pärlan löper ett rött, vitt, flammigt mönster. Pärlans diameter 1,5 cm, bredd 1 cm. Hålets diameter 0,3 cm.

11) Pärla av mörkblått glas, cylindrisk. Pärlans ändar förenade med ett hål. Pärlan dekorerad med korta, vita räfflor kring kanten. Kring mitten tre vita kryss, åtskilda genom rödvita tvärband. Pärlans diameter 1,5 cm, bredd 1,7 cm. Hålets diameter 0,5 cm.

12) Pärla av mörkblått glas. Formen cylindrisk, tjockast kring mitten, ändarna plana, förenade med ett hål genom pärlan. Kring pärlan löper på båda sidor om pärlans mitt ett par gula och vita våglinjer, vilka bildar spetsar mot respektive ände. Pärlans diameter 1,4 cm, bredd 1,5 cm. Hålets diameter 0,5-0,4 cm.

13) Pärla av mörkblått glas. Formen rund med tillplattade ändar, förenade med ett hål genom pärlan. Beträffande formen jämför Arbman: Birka I. Taf 121, 12b. Pärlans diameter 1,6 cm, bredd 0,9 cm.
Hålets diameter 0,5 cm.

14) Pärla av mörkblått glas. Formen kubisk med avrundade hörn och sidor. På ena änden en list bortslagen. Genom pärlan ett hål. Sidorna dekorerade med ovala, vita ringar. Beträffande formen och mönstrets placering jämför Arbman: Birka I. Taf. 123, 32c. Pärlans tjocklek 1,3 cm, bredd 1,4 cm. Hålets diameter 0,5 cm.

15) Pärla av mörkblått glas. Formen rektangulär med kraftigt avrundade kanter och ändar. Ändarna förenade med ett hål genom pärlan. Pärlan dekorerad med rödvita ring- och linjemönster, nu svåra att se emedan ytan blivit skrovlig. Pärlan hoplimmad. Pärlans diameter 1,5 cm, bredd 1,6 cm. Hålets diameter 0,6-0,5 cm.

Gåva: Anders Möllervärn, Bågen D, Timrå, sept. 1964.

(Ur lappkatalogen).


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 4 + 5 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


BOSTADSHUS PORTAL

BOSTADSHUS

GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Våffeljärn

Mortel med stöt

Ask