Föremål

          

Inventarienummer: M368   Sakord: Ståndskåp

Material: BarrträJärn
Teknik: SkuretMålatSmitt
Stil: Renässans
Tid: 1671

Monogram - Initialer - Påskrift: 1671 

Skåpet har raka former. Skåpets framsida och ena gavel är rikt dekorerade medan den andra gaveln obehandlad. Skåpets framsida består av en avlång dörr omgiven av två avlånga speglar på varje sida och ställda ovanpå varandra samt något framskjuten taklist. Dörren är försedd med ett lås och hänger på rikt profilerade gångjärn som är fastspikade till skåpets insida. Dörren är dekorerad med två speglar; en fyrkantig längs ner och en med avrundad överkant längst upp. Speglarna är målade med geometriska dekorer i svart och rött. Hela skåpet i övrigt är dekorerat med målade slingor, linjer och punkter samt blommor i svart. Längst upp vid taklisten finns en skriven datering "1671" och snidad dekor med gles äggstav och något stiliserad tandbård. Den dekorerade gaveln består av två fyrkantiga speglar ställda ovanpå varandra prydda med målade ramar i rött och svart samt en geometrisk målning i mitten. Det finns två hyllor i skåpet. Enligt lappkatalogen är skåpet troligen tillverkad av samma person som tillverkade dopfunten i Anundsjö kyrka. Skåpet kommer från denna kyrka och användes som skrudskåp. Enligt Ingrid Telhammar som har skrivit boken "kyrkor och kapell i nolaskogen" är dopfunten tillverkad av en man som heter Olof Olofsson.


Ståndskåp i renässansstil. Rak ovankant med list som överst har avlånga, gröna, bladformiga utskärningar med röd knopp i mitten. Där under en rad urtagningar i form av kvadrater, vars övre sida är neddragen i v-form. Där under står årtalet 1671 i svart färg. I mitten en smal dörr med två dörrspeglar. Den övre spegelns övre kant är uppsvängd i en båge med avsats på sidorna. I mitten av speglarna finns röda fält med svart inramning och röd yttre ram. Höger kortsida har två speglar med liknande motiv. På båda sidor om dörren finns två avlånga speglar med svarta rankornament och röd ram. Skåpet är målat i gult med blommor, rankor, stavar m.m. i svart. Inuti tre hyllor. Skåpet är troligen tillverkat av samma snickare som dopfunten i Anundsjö kyrka. Har troligen stått i denna kyrkas sakristia. (Ur dokumentation av PK 92-06-11).

Ståndskåp av barrträ, i renässansstil. En dörr och speglar på sidorna samt på dörren. Dörrspeglarna äro två: den övre avlång med rundbåge överst och avsats vid sidorna. Skåpet har rakt ovankant, krönlistan har upptill avlånga, gröna bladformiga utskärningar med röd knopp i mitten och därunder en rad urtagningar av vidstående form: gul färg med svarta målade figurer /rankor, stavar m.m./. I dörrspeglarnas mitt röda fält med svart inramning och röda spegelkanter.

Höjd 1,35 m., bredd 0,95 m., djup 0,55.

Märkt mitt på framsidan i svart "1671".
Målat ornament på framsidan aav skålet.

Inkom?

Troligen från sakristan. Anundsjö k:a samma snickare som dopfunt i Anmundsjö

(Ur lappkatalogen)


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 7 + 6 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


Skola

FÄBOD FRILUFTSMUSEUM FRILUFTSMUSEUMUr

Stol

Stolsits