FotografierBildnummerFo-YLMBYGG384    Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

MotivordKyrka, Port

FotografIlona Linder

Plats: Härnösand Ångermanland 
Fotot är daterat till 2004

Baptistkyrkan, Brunnshusgatan 5, Härnösand byggd 1959-60, ritad av Ilmars Kaulins. Den enkla, anonyma entrén vänder sig mot gården, medan interiören speglar en gemenskapssträvan, där kyrkorummet angränsar ett lunchserveringsrum på bottenvåningen. Det förekommer också en mindre samlingssal för interna sammankomster i souterrängvåningen. För övrigt har kyrkan har en funktionell betoning där interiören tydligt avspeglas i exteriören. Kännetecknande för frikyrkobyggnaderna är en frihet från sakrament och att det talade ordet intar en central ställning. Talarstolen står ofta framme på ett podium, där altaret brukar finnas inom Svenska kyrkan. De symboler som ändå ofta förekommer i flera frikyrkosamfund är talarstolen (ordet), dopgraven (dopet), nattvarden (försoningen), och botbänken (syndaförlåtelsen). De tidiga bönhusen / frikyrkorna hade ofta en friare utformning. Så småningom fick städernas frikyrkor en arkitektonisk formgivning men med ett formspråk som avvek från högkyrkliga ideal. Särskilt baptisternas kyrkobyggnader följde på ett tidigt stadium nyklassicismens formideal, som symbol för en frihet från det högkyrkliga idealet. Frikyrkan byggdes ofta med en tempelgavel och tre ingångar samt tresidig läktare invändigt. Mönstret infördes i Stockholm vid 1800- talets mitt (metodisternas kapell, ”Engelska kyrkan”riven ) .
Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 6 + 6 =  
 
Skriv ut  Skriv ut Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


FÄBODKANAL MAGASIN

Tavla

Servett

Kypkrans