Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HHA01513Titel: Det bakades mycket till jul,…

Upptecknare: Louise Hagberg
Meddelare: Fru Abramsson  År: 1917

Socken/stad: Borgsjö 

Det bakades mycket till jul, bakades särskildt åt barnen, olika forer, och det fick vi hvarsin del af, så vi kunde ha en stor hel rad bröd som vi fick ha för våren del och äta när vi ville, förestälde djur och ömse krokar bakade utaf råg. -Julkusen var utaf vanlig, rågdeg, rågsikt låg orörd tills det var slut på julen. När vi va' barn fick vi från jul och gudmor de skicka bröd.
Vi hade kalldkål, la´sirap i drickat och skar upp utaf julbrödet lade i det där drickat hvad julbröd vi då hade man ingen särskild da man bak i helgen. - Tjänstefolket fick tillkakor de också som de sa.


Nordiska museet. Frågelista. V. Julbröd.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1513


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE

SKOLA FOLKSKOLA JÄRNSPIS JÄRNSPIS

KULTURBRO

Stol

Fälltäcke

Potatiskvarn