Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TEU53415_2Titel: Trots vidsträckta forskningar…

Upptecknare: Helmer Granbom
Meddelare:    År: 1963

Socken/stad: Borgsjö 

Trots vidsträckta forskningar har jag dock icke kunnat hitta något spår av magi i samband med att göra eld, vilket dock icke får uppfattas så, att det icke har förekommit.

Jag är böjd att tro, att den generation, som har haft något i den vägen att berätta, upphörde att leva för -låt oss säga- 75 år sedan.

Visserligen hörde jag som barn, d.v.s. för över 70 år sedan berättas om att låna eld av grannen, när man själv slavat med att "gömma" elden under saken så, att den var vid liv följande morgon. Så mycket kan jag det berätta om "eldfästningen", efter vad morfar eller farmor berättat.

Först måste vi göra klart för oss, att den öppna spisen var den en eldstad som, över huvud taget fanns och då gälle det att elda, så att elden verkligen kunde sparas till nästa dag, vilket tillgick på ungefär följande sätt. Efter att hela dagen endast med något vedträ då och hållit lågan flammande gjordes på kvällen en ordentlig brasa av sådan ved, att den lämnade stora glödande kol, vilka krafsades tillsamman längst inne vrån och där övertäcktes omsorgsfullt med aska. Ett ganska enkelt sätt att spara elden från dag till dag.


Nordiska museet. Frågelista. NM. 179. Eldböner.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU53415


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN

RELIKSKRIN KYRKA KYRKOINVENTARIE

STADSBEBYGGELSE VINTERBILD HYRESHUS

Skylt

Relief

Vävprov