Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU43737_18Titel: Alltmer som julen nalkades ökades…………

Upptecknare: Nestor Lidin
Meddelare:    År: 1949

Socken/stad: Timrå  By/kvarter: Bergeforsen

Alltmer som julen nalkades ökades bestyren för husmodern. Det gällde bakverken bl.a. och först och främst bullar av rågsikt, som även är ne ny sed. Att baka av rågsikt är inte tradition, ty förr begagnades grovt rågmjöl åtminstone före sedelskiftet.

Och vetebuller skulle bakas, vilket inte alls är tradition, ty i slutet av 1800-talet betraktades det som stort frosseri att begagna vetemjöl till bak. Så tillkom bakning av kakor, som är något nytt och som tillkommit efter sekelskiftet.


Nordiska museet. Frågelisat. Traditionell och modern jul II, sid. 171.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU43737


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD LADA ÄLV ÅKERMARK

MUSEIFÖREMÅL URSTÄLLPincenébåge

Bälte

Spån