Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1406



Titel: "Fader vår" baklänges.

Upptecknare: Martel Johansson
Meddelare: Henrik Petter Sörlander  År: 1910

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Fjolsta

A t t m o d s t j ä l a e n p e r s o n.
Läs "Fader vår" bakvänt eller hälften och nämn personens namn!


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 143.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1406


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingen



Upptäck mer


BOSTADSHUS HERRGÅRD PORTAL

BOSTADSHUS BRUKSBEBYGGELSE VINTERBILD

ÄLV

Plog

Selkrok

Tavla