Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1509Titel: Olof den helige.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Stöde 

I Nordenstams beskrifning öfver Stöde socken finnes 1 ss 32 följande anteckning:

"Om drottning Astrid for härigenom med sin här, då hon omkring år 1034 var i begrepp att sätta prins Magnus på Norges tron, kan ej sägas för visso, ehuru man hört talas om Olof Haraldssons krigsfärder upp genom Jämtland. En saga hörde jag i min barndom, att samme konung seglat öfver både skogar ock vatten, och visades mig en ansenlig remna uti en häll vid Refsundssjön västan Grimnäsfjärden, den mans sagt vara gjort af S:t Olofs järnskodda fartyg, som med häftighet seglat åt denna udde ock sedan öfver fjällen."

+ + +

I den af förste landsmätaren A. Brandell författade beskrifningen 1) öfver Hafverö s: i samma landskap nämnes äfven Olof Haraldssons hemfärd.

Ett stycke från Hafverön i Kyrksjön, heter det, är den s.k. S:t Olofs sten belägen. En sägen om denna sten är, att S:t Olof på en resa från nedre landet körde öfver densamma. Ännu visas märken i stenen efter medarna.

1) Handskr. i landtmäterikontoret i Härnösand.


R. Bergström o Joh. Nordlander. Sägner och visor Sv.L.V: 2, Stockholm 1885, sid 86

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1509


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGNAD

STADSMOTIV

PRÄST MAN

Teckning

Kultång

Hacka