Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM2078Titel: Bröllop Gåvor.

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätaren Olof Erik Näeslund  År: 1922

Socken/stad: Njurunda 

Tjänsteförrättande prästen avbryter nu dansen i det han med brudfolket inträder i danssalen och intager med dem högsätet framför ett bord, varå flaskor, glas, konfekt och större tennfat äro framsatta.

Till detta bord framträds nu efter kort fal av prästen, brudparets föräldrar och närmaste anhöriga för att "begåva". Inom Ångermanland förer präster protokoll över denna förrättning, men i Medelpad råder ej denna sed.

Efter avlämnad gåva betacknas givaren av prästen och brudparet samt undfägnas med ett glas rom eller vin jämte konfekt. Sedan närmaste anförvanter avlämnat sina bidrag blir det övriga anhörigas tur att låta sig beskattas, varefter de andra gästerna följa efter råd och lägenhet. Dessa gåvar utgöres huvudsakligen av reda penningar, dock är det övrigt, att de nygiftas föräldrar och syskon giva bohagsting, som hästar, kor, får, sängkläder o.d.

De gåvor, som sålunda frambäras äro, såvida de komna från gift folk, av ren gåvonatur. Däremot har en ogift, den där lämnat en sådan gåva, rätt att av emottagaren återfordra en llika stor gengåva, därest givaren själv träder i gifte.


Folkminnessamlignen Pehr Johnssons saml. III. Bröllop.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM2078


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS GÄSTGIVERI

LANDSVÄGSBRO ÄLV

HÖGA KUSTEN HAV

Kista

KORSKRANK

Kristallkrona