Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5014

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Boningar eller gårdar

Upptecknare: P. Edholm
Meddelare: P. Edholm 

Socken/stad: Bjärtrå  By/kvarter: 

Bonings husen och öfriga husen i flera gårdar har i äldre tider varit tätt sammanbygda intill hvarandra, som har varit till en stor fara vid uppkommande af eldsvådor o.s.v. samt en stor olägenhet, i det, att vid hvarje gårdsplan har varit litet eller trångt utrymme, i en och annan gård fortfar denna sammangyttring, men nu genom de laga skiften som nästan öfverallt skedt i senare delen af 1800 talet, och utflyttningar har skedt, så har hvarje gård erhållit större gårds så att nu finnes en mera regelbunden byggnadsform än fordom.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5014


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA

KVINNA BARN

VINTERBILD MAN BIL

Underbyxa

Solvbräde

Kakmått