Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5080b

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Skrock och vidskepelse

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Julius Nilsson 

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Sörflärke

Följande har mig berättats, själv varit med om och delvist läst ur en gammal bok.

1) Man skall aldrig tömma en lada eller tomlår riktigt, utan en tapp hö och litet korn skulle vara kvar över sommaren, så att hustomtarna hade något att vila sig i samt något att livnära sig av. Försummade man detta, så kommo höladan och kornlårarna sedan för det mesta stå tomma.

2) Gol tuppen på kvällen eller ugglor visade sig vid gården, fick man vänta dödsfall inom familjen likaså om två stickor föllo i kors på golvet.

3) Samlade sig mycket skator på gården, eller spruta kolen från spisen till dörren, fick man vara säker på att få främmande.

4) Ringde det för öronen fick man höra nyheter.

5) Att höra lommen skrika, innan man på våren hunnit fånga och smaka fisk var ett budskap att man den sommaren ej hade någon fiskelycka.

6) Hundister att äta och smörja med var ett osvikligt medel mot benbrott och stötar; blandades litet kvicksilver till, botade det stygn och håll också. För gulsot skulle en levande "lus" (från en människas huvud) förtäras av den sjuke som sedan strax blev bra igen. För "fallande sot" skulle ett kors rispas på bröstet på den sjuke, så att blod sipprade fram. Den sjuke skulle intaga tre droppar av blodet, tillsatt med en tesked sal; sedan skulle glödande kol släppas mellan linnet och kroppen.

7) Ett botemedel för utslag och hudsjukdomar var att blåsa i vatten som det kallades. Var en kvinna sjuk skulle en man gå och blåsa i vatten i annat fall motsatsen. Man skulle taga en flaska och gå till en källa, som var så belägen att man kunde fylla flaskan utan att ösa i den., och korken skulle sättas i vattnet så att ej luft fick komma in, sedan gick man en torsdagskväll till en smedja tog ur korken och satte flaskhalsen i bälgpipan och blåste tre gånger efter varandra, så gjordes ett litet uppehåll och därpå fortsattes tills man blåst nio gånger, då var medicinen färdig. Så skulle den sjuke smörja sig med innehållet tre kvällar å rad, då månen var i nedan, flaskan fick ej stå i något rum där någon skulle sova, ty då var medicinen förstörd.

8) Om någon "råkt för" (råkat ut för ont) med andra ord förorättat de osynliga, måste man anlita klokgubbe eller dito
För det så kallade "valbundenriset" skulle barnet dragas igenom ett valbundsträd, det var ett träd som grenat sig och sedan växt tillsammans och bildat en öppning mellan de sammanväxta ställena. Ett sådant var svårt att finna och ägaren av det hade god inkomst

11) För att få veta namnet på sin blivande make skulle man på midsommarafton skriva alfabetet på en pappersrimsa och sedan klippa en bokstav var för sig, lade så bitarna med bokstäverna neråt och kudden över; på morgonen voro begynnelsebokstäverna vända uppåt.


Uppt. datum och ålderuppgift saknas.F.m. 5080

Samma uppt även under rubrik: I. Människan. D. Sjukdomar och deras botande 3.) Signerier. I. Människan. E. Döden och de döda. a.) Dödsförebud. 4.) Djursyner och djur som bäådar dödsfall. II. Näringarna. A. Jordbruket. b.) Märkesdagar och gamla märken för åkerbruket. V. Magi. d.) Magiska medel. 6.)Från källor och andra vattensamlingar.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5080


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKOINVENTARIE HELGONSKULPTUR KYRKA

ARKEOLOGI GRAVHÖG GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVFÄLTTeckning

Kastblock

Schal