Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5054

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Min barndoms jul

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Karin Nordlund 

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Seltjärn

Förberedelserna till julen var nog detsamma som nu men den skillnaden att man då skulle själv göra juljusen av talg man till och med gjorde grenljus med tre grenar. För att ha det väl stäldt under julhelgen skulle man spänta stickor så att man skulle ha eldtäne under hela helgen samt sjära upp fläsket och klipa upp sockret, bitsocker fans inte på den tiden. Man skulle även tillreda rickligt med torr granved så att det skulle spraka ricktigt ju mer julbrasan sprakade des större lycka för kommande år. I klädväg skulle man ha nytt från topp till tå, veckan före jul tog man på sig det sämsta man hade så då julen kom skulle fålägga bort det för alltid, så att julföla skulle få ta dom. Vad det var för djur det kunde vi min barndom inte begripa, menvi hade i alla fall stor respäkt för henne. De äldre talade om att hon följde med det sista lass starrfoder som kördes hem före jul. Dagen före julaftonen skrapdagen allmänt kallad då det är stor rengörning i köket när man skurat skulle man bada. På den tiden hade dom almänt eldstad i ladugårdarna och så hade vi ett stort kar där och i det blevo vi barn badade. De trasor vi hade på oss blevo lagda i porten utan för så att julföla fick ta dom där. Och vi blevo iklädda nya under kläder när alla både ung och gammal vore tvättade skulle man ha lilljulkvällen den bestod av en smörgås i hand åt varje hushållsmedlem det var en kaka bröd bruter i halvor samt mjukt bröd med smör och allehanda smörgåsmat på som var tillredd för julen. På julkvälls måron skulle mor bestå alla med kaffe och bröd på säng och vi barn fick vas vårt juljus brinnande på sängkanten detta var det högtidligaste ögonblicket då mor var barn var det de fingo på julkvällmåron sirup på en skorpa och sen kaffe och bröd. Sen var det att kvicka sig stöka om sig så man var klar att börja fira julen klockan 2 e.m. på julaftonen.
Natten mot juldagen skulle man icke släcka lampan och omkring kl. 4 brukade mor sätta ljus i alla fönster ( en sak på julkälsmåron har jag glömt ser ja man fick inte glömma kreauren korna skulle ha en ricktig hö fång samt hästarna några kakor bröd ) när man for till julottan var det var vackrast ornat med ljusen i fönsterna för det var nog som en tävlan vem som var mest uppfinningsrik. Det var nämligen den seden i byarna att de som inte foro till kyrkan gick genom byn för att se hur det tog sig ut. Den seden var det inte i min hem by så jag kommer ihåh att några kyrkkörare därifrån när de kommo till en grannby mötte de en stor skara människor som kommo gående som om de hade kommit i från kyrkan så de var aldeles säker om att de hade mött nå mycke underligt. De trodde att de hade mött några som hade bevistad de dödas gudstjänst att det.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5054


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BONDGÅRD HEMBYGDSGÅRDBOSTADSHUS

Teckning

Lasso

Smörform