Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5111Titel: Att se sin blivande

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Erik Ullberg  År: 1915

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Utanskog

Det berättas att i forna tider har det praktiserats ett sätt för den ungmö eller ungersvän som har velat se sin tillkommande äkta make, så skulle han eller hon ha suttit och vakat julnatten vid ett bord - varpå skulle ha placerats tvenne brinnande ljus ock tvenne fyllda vinglas - utan att tala, då skulle vid midnatts tiden ha visats sig en vålnad som varit alldeles lik den blivande maken, men om denne varit död skulle ha visat sig ett benrangel ock då skulle den vakande ha skålat med vålnaden. Eller ock skulle den nyfikne ha gått till ett fäbodställe ock vakat julnatten i likhet med ovanstående så skulle den blivande maken visa sig i en vålnads skepnad i likhet med ovanstående.

I anslutning till ovanstående var det en gång förr i tiden som tvenne ynglingar begåvo sig till ett fäboställe för att vaka julnatt av nyfikenhet att få se sina tillkommande hustrur. Så berättas det, att när de städat och fått klart med ett bord varpå de placerade vinglasen och ljusen, satte de sig tysta utan att tala och väntade på vad som komma skulle.

Första tecknet som gav sig tillkänna var att det började att blåsa häftigt så om en stund visade sig ett benrangel som kom gående förbi dem. Sedan kom det en skepnad av en mansperson som var beväpnad med en stor kniv som han höll i högsta hugg, men då blevo ynglingarna rädda och trodde att deras i sista stund var kommen samt började läsa "Fadervår" men vålnaden visade ingen lust att försvinna , varpå ynglingarna blevo så förskräckta att de sprungo i väg därifrån allt vad tygen höllo mot hemmet, den ene av dem hoppade över en gärdesgård som var i hans väg ock snavade och föll i en vedhög, samt fick en nervchock så att han blev sängliggande i fjorton dagar.

Det berättas även om en piga som gammalt tillbaka i tiden skulle vaka om julnatt för att få se sin blivande äkta make , hon hade ställt tvenne fyllda vinglas på bordet ock bidade tiden så vid midnatts tiden fick hon se husbonden stiga upp ock gick fram till bordet ock tömde det ena vinglaset , ock pigan vakade fortfarande ock, tänkte att vålnaden av någon annan skulle visa sig men ingenting i den vägen kunde upptäckas, så på morgonen sade pigan till husbonden varför skulle ni stiga upp ur sängen ock dricka ur det ena vinglaset, men husbonden sade att han icke visste något om det, Varpå hans hustru genmälde "jag skär änna jäg ". En tid efteråt avled hustrun, ock en tid därefter gifte sig husbonden med pigan.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5111


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOD

LANDSKAPSVY ÄLV

GÄSTGIVERI ELDSTAD MUSEUM

Teckning

Jacka

Borr