Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N370

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Här växande skog indelas ……….

Upptecknare: Pehr Johansson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Här växande skog indelas vanligtvis av allmogen i "solvind" och "tjuvgren". På den förra har saven fter solens gång dragit sig uppför trädet, så att veden är vriden kring trädets kärna. Sådana träd uppnå hustimmers storlek, men erfarenheten har visat, att de icke kunna användas till byggnader, därför att trädet vrider sig allt efter som köld och inverka på detsamma, så att ofta en stock därav kunnat förstöra en hel byggnad. I tjuvgranarna äro savringarna fyra och fem gånger bredare än på den motsatta där veden är gulbrun och hård som ben. Det är av sådan ved den ena av skidorna, som kallas "skide" förfärdigas, och är det på denna som kroppen egentligen stöder sig. Den andra "Annarn" kallad, begagnas huvudsakligen att skjuta på med, och vilar endast helt lätt därpå.

F.s. Pehr Johanssons saml. VI. Skogsbruk (allm).

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 370


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING

BOSTADSHUS BONDGÅRD

VATTENFALL

Vävprov

Vävprov

Björnsax