Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HHA15905

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: I min ungdom och framgenom …

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fru Bergström  År: 1912

Socken/stad: Njurunda  By/kvarter: Dingersjö

I min ungdom och framgenom till 60-talet brukade man till jul baka tre särskilda "julbröd", som jämte fyra "julbullar", en hög "smolkakor" och ett vackert sirat "julsmör" skulle stå framme på bordet hela julhelgen. De tre "julbröden" var:

1. "Nyppelkaka" (= urnupen kaka). Den kallades så, emedan den var urnupen, så att den i kanten liknade ett kugghjul.
2. "Julkors".
3. "Julkno".

All denna "julkost" ordnade på bordet sålunda:
I mitten en "smolbrödskakor" med "nyppelkakan" ovanpå och på denna "julsmöret" på en tallrik. Nyppelkakan hade för detta ändamål en fördjupning i mitten. - På var sida om denna hög lades två släta "julbullar" ovanpå varandra och ovanpå dessa "julkorset" och "julknoet" på varsin hög.

På 20-dagen lades de tre "julbröden" i sädeskornbingen, där de fick ligga till våren, då man sådde. Då delades de ut åt både hästar och folk att uppätas. - "Julkost" lades upp i alla gårdar i socknen, men jag vet endast ett ställe, där "julbrödet" förvarades till våren, och i den gården tjänade jag i flera år. Jag minnes, att vi brukade sitta på åkersladden ute på åkern, då vi åt dem. (Alltså efter själva sådden. - Uppt. anm.)

Komplettering till föregående:
70-åriga Sigrid Nordin i Bredbyn, Njurunda upplyste att "julknoet" även brukade benämnas "såarskaka" och att man på mitten av den fäste en tupp av deg. I övrigt förfor man alltigenom lika som i det föregående säges, vadan bruket att gräva ned julbrödet i sädeskornbingen ej varit, såsom föregående medd. trodde, inskränkt till en enda gård i socknen. Bredbyn tillhör emellertid en del av socknen, som ligger mera på sidan.


Ur Hammarstedtska arkivet. Jul XIV. Julbord och julhög.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA15905


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SKOLA FOLKSKOLA

KONSTVERK ÄNGSMARK LANDSKAPSMOTIVStop

Brandspruta

Selkrok