Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01207

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Min mosters man Jon Jonsson i Ede, …….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Maria Granbom  År: 1908

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Hallsta

Min mosters man Jon Jonsson i Ede, hade köpt en häst i Norge, som han kallade "Baggen". Första våren, då han släppte den där till skogs, kom han alldeles totalt bort. Morbror trodde, att Baggen rymt hem till Norge, men han skulle ändå söka efter honom. Kommen till skogs, fick han höra hästens skälla, men han kunde aldrig nå fram dit ljudet hördes. Det flyttade sig undan ideligen. På detta sätt gick det i hela åtta dagar. Kom han så till ett torp här sörpå skogen, där en finne bott. Stället kallas Lokberget. Då hördes åter skällan. Om en stund fick han se en gubbe komma och leda hästen, och efter gick en liten pojke. Strax framför honom öppnade de en grinda, som han aldrig sett och som inte fanns där heller. Inom den släppte de hästen, och i detsamma sade pojken till gubben: "Men då vi körde förbi, då gick det allt bra fort". Så fick morbror igen Baggen, men då var han så mager, att han inte höll på få honom hem.

Ur Hammarsedtska arkivet. Nm: Trollkunniga I.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1207


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS RIVNINGSHUS

LYFTKRAN MAN

BYGGNAD

Knivskaft

Glasögon

Skolplansch