Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01430

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Enligt äldre rågångshandlingar ………

Upptecknare: P. Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Enligt äldre rågångshandlingar skall skillnaden mellan Medelpad och Helsingland ha gått från Juphattens åmynning till Turinge grav, därifrån till Haverö källa (belägen invid kyrkan), därifrån till Sotenar, därifrån till Stensåkälla, varefter den följde nuvarande gräns. Rågången mellan förenämnda märken gick således efter det vattendrag, som skiljer den del av socknen, varpå byarna Ön, Månviken och Rosjö nybyggen äro belägna. Denna trakt skulle då ensamt ha innehafts av Öna byamän, vilka i alla hänseenden lydde under Helsinglands ämbetsverk och domstolar. Eget är att dessa byamän till seder och lynne, ända till senare tider varit mycket olika övriga sockenbor, vilka givit dem anledning att giva dessa förra ett ännu bibehållet öknamn av "Särnakarlar". En sägen är också att Särnakarlarna för icke länge sedan voro lata och lättjefulla, bodde i jordkulor, och ville intet uträtta. Därför voro de fattiga och från Särna kommo och de flesta tiggare till denna socken. Endast en bonde i socknen var förmögen. Om honom sades det att han abetade både då solen brände och regnet skvalade.

Nordiska museet. Frågelista. Pehr Johnsson. Folkminnen XII.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1430


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI GRAVHÖG

BONDGÅRD BOSTADSHUS

FISKELÄGE FRILUFTSMUSEUM SJÖBOD FRILUFTSMUSEUM

Vävprov

Mangelbräde

Hyvel