Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TEU23375_30Titel: Om skomakarens blåkullafärd.

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Nämndeman Nils Olof Höglund  År: 1936

Socken/stad: Liden  By/kvarter: Högland

På den tid då sockenskomakare voro anställda inom kommunerna, och även lång tid senare, så gingo skomakare, i likhet med andra handtvärkare i gårdarna och gjorde skor jämte sadelmakeri - och andra läderarbeten. Då hade de vanligen en eller ett par lärpojkar med till hjälp och utbildning i yrket för framtiden. En gång hände det i en by i Liden, att skomakaren ej hann med att fullgöra arbetet som beräknats, - veckan före påsk, varför han reste hem på torsdagsvkällen för att återkomma och fullgöra arbetet efter hälgen. Men lärpojken däremot stannade kvar i gården där de arbetade. I gården i fråga användes för tillfället bryggstukammaren som skomakar-verkstad äfvensom till sovrum för skomakarna. Lärpojken, som hört rykten om att gumman i gården brukade göra blåkullafärder, samt att bryggstugan skulle användas som toalettrum före resan, ställde på kvällen, den för resan dagen, kammardörren litet öppen så han kunde se och höra vad som försiggick inne i bryggstugan. Sedan gårdens övriga folk gått till vila och det började lida mot midnatt, så kom gumman in i bryggstugan, där hon tog ugnskvasten, på vilken hon smorde något ur en mehavd burk. Därpå satte hos sig grensle över kvastskaftet, med kvasten bak som propeller, varpå hon sade: "Upp och ut och av och ingenstädes emot". Varefter det bar i väg på den åtrådda färden. Burken glömde gumman öppen på bordet. Pojkens nyfikenhet att se vart gumman tog vägen åstadkom nu att han omedelbart sprang in i stugan och tog ugnsrakan, smorde ur burken på skaftet som han sett gumman gjort, satte sig gränsle över skaftet och sade: "Upp och ut och av allestädes emot," med påföljd att hans stannade mot spjället i skorstenen, där han blev sittande till på moron då folk hjälpte honom därifrån. På vad sätt gumman återkom och när, därom kunde ej pojken ge besken och ingen annan häller. Historien berättades av en gammal båtsman, vilken även berättade många andra historier, varför det kan ifrågasättas om den är sann. Omstående åsyftade gumma, som skulle varit ute på s.k. "Blåkullafärd", var född Malm. Det berättas att två personer, Boström och Lidholm, skulle vakta samma gumma en Påsknatt senare, men när och på vad sätt avresan skedde, kunde de icke uppgiva, däremot observerades hon kl. 5 på morgonen komma gående från landsvägen mot hemmet.

Nordiska museet. Frågelista .S.o.M. 387.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU23375


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KVINNA

JÄRNVÄGSSTATIONSHUS JÄRNVÄGSSTATIONSHUS

MUSEIUTSTÄLLNING

Racket

Skolplansch

Skolplansch