Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA01516Titel: Bystämma hålles och har hållts ……….

Upptecknare: Louise Hagberg
Meddelare: Werner Olsson  År: 1917

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Borgsjöbyn

Bystämma hålles och har hållts i den gården där byåldermannen är hemma. Har sammanträde på våren då det ordnas med vallningen och bestämmes när den skall börja. Snöplogningen måste jag säga till om, oaktadt att de har klubban, när det snöar t.ex., så måste jag gå till den där gården, där de äro i tur att köra och säga till dem. Det skulle ha varit ett visst djup i snön, skulle ha fallit ungefär 4 tum snö, innan de behöfde fara och ploga. Det är bestämdt i byprotokollet. Har att se till att alla broar och vägar och sånt där är i ordning och sammankalla med budkafvel. Man skrifver en sedel och skickar till hvarenda en inom byn och de få skrifva på sina namn. Då bestämmer jag en plats där man skall samlas. Då går man allesammans till den platsen där det skall göras något, broar eller sådant. Då fördelar man sig på arbete åt olika håll. Nu får man betalt för snöplogning, och sommarväghållning, och då skall jag en gång på året i slutet af januari fara och hämta de där pengarna hos vägstyrelsens ordförande, och då så lyser jag ut ett sammanträde och fördelar ut de där pengarna för hvar och en som kör snöplog och lagar sommarvägar och grusar dem. Vi kalla dem för "snöplogsturer", då har man särskildt för varje tur, 5 kr pr häst, d.v.s. det är två stycken som köra tillsammans för hvarje gång. Nu blir det ofta pengar öfver. Man betalar ju vägskatt, och utaf den får man ju igen något som ersättning för vad man gör, man får betala på sedlarna visst på vägskatt. Nu fick man 5 kr pr tur, och det som blir öfver delas ut pr vägfyrk olika efter som det blir öfver. I andra byar delas det ut efter skattemål. En byålderman skall vara för 4 år hvarje gång i den här byn. Man väljas om flera gånger. I de flesta fall ej betaldt, men i den här byn har jag 20 kr, men det är fördeladt på två ploglag d.v.s. Skönsviks bolag är, skildt, så att det bildar ett ploglag för sig och sen har den öfriga byn ett. Då har jag 10 kronor utaf hvarje. Det lilla arfvodet började för omkring 20 år sedan.

Ur Hammarsedtska arkivet. Sociala förh. I. Byväsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1516


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS

ARKEOLOGI SPÄNNBUCKLOR GLASPÄRLOR SPÄNNEN ARKEOLOGISKA FYNDTapetprov

Ring

Kniv