Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU43755_10Titel: Det har alltid varit vårt intresse ………….

Upptecknare: Erik Moberg
Meddelare:    År: 1940

Socken/stad: Torp 

Det har alltid varit vårt intresse att vi skulle få hem ett stort lager av ved till julen. Och det har vi också fått till denna jul, så jag har stått och huggit en hel vecka före jul.


Erik Moberg är född omkring 1880.


Nordiska museet. Frågelista. Traditionell jul och Modern jul, bd 2, s 411.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU43755


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


RIVNING

LADA UTHUS

KYRKA KYRKOTEXTIL

Tavla

Kaffemortel

Medalj