Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M1202

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Komplettering av n:r 1187.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1917

Socken/stad: Vilhelmina  By/kvarter: Stornäs

Hemmansäg. J.B. Bäckman, broder till N. Göransson, har meddelat mig sin fars formel för blodstädning, men det var med yttersta möda jag förmådde honom göra detta, oaktat han är gift med min moster. De ha häruppe i fjälltrakterna en ytterst stor respekt för dylika formler. Meddelaren hade fått lära den av sin far med det förbehållet, att han inte finge använda den annat än i yttersta nödfall och ej lära bort den åt NÅGON. Se vidare om detta under n:r 931. I Medelpad är det inte så. Där erhöll jag dylika formler i massa utan svårighet. På många ställen hade de uppskrivna, och de papperen voro de inte alls rädda om. Något sådant skulle inte alls förekomma här. Formeln lyder:
"Stå blod! Såsom vattnet stod, då Israels barn gick över Jordans flod och solen stod stilla på Gideons berg och månen i Ajalons dal, så skall och N.N-s blod stå. I den heliga treenighetens faderns, sonens och den helige andes namn".


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:V_1916-1917. Uppteckningsnr: 1202


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


UTHUS

INTERIÖR

FISKEBÅT KVINNA BÅT

Kartong

Vävprov

Fickur