Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5093Titel: Hur folk "råkade för" och hur man "blåste i vattne

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fritjof Josephson 

Socken/stad: Torsåker  By/kvarter: Prästmon

Fick någon utslag bestående av små blemmor i ansiktet eller någon annanstans, hade ifrågavarande person "råkat ut". Detta ansågs vara en mycket svår och elakartad sjukdom, som endast kunde botas av någon "vis" , Att man "råkat för" ansågs härleda sig från, att man under arbete eller vistelse på något ofredat ställe kommit i beröring med osynliga väsen och på ett eller annat sätt förolämpat dessa. Man trodde att man lätt kunde "råka för", om man slog ut kokhett vatten på marken, ty då kunde någon av de osynliga bli bränd. Man borde inte heller kasta ut avkammat hår eller nagelbitar, ty då kunde man lätt "råka för".
Hade nu någon råkat ut för missödet söktes en vis man eller gumma. Var den som "råkat ut" kvinnlig, borde en man sökas och vice versa. Blåsningen i vattnet tillgick så, att en flaska fylldes med vatten och sattes i en smedje ässja. Man blåste så med blåsbälgen ett visst antal gånger, varefter flaskan tillkorkades. Men detta vatten skulle nu den sjuke tvätta sig helst vid soluppgång. Tvättningen borde alltid ske utför aldrig uppför.
Ett annat sätt att få bukt med de onda var att taga tre stenar en ur jorden, en ur rinnnande vatten och en, som legat över jordytan. Dessa skulle fraktas hem på så sätt, att de borde behållas i den omgivning, vari man hittat dem. Så bars den stenen man hittat i vattnet hem i det vatten, vari man hittats, den ur jorden i en låda med jorden i. Alla tre stenarna brändes nu glödröda i den sjukes eldstad, varefter de i tur och ordning nedsänktes i vatten. Sprack nu någon av stenarna, utvisade detta var den sjuke "råkat för", i jorden, i vattnet eller i luften. Det vatten vari stenen spruckit tillvaratogs och användes på samma sätt som i förra fallet.


Samma uppt. även under rubrik: I. Människan D. Sjukdomar och deras botande. 4. ) Varjehanda om hälsa och sjukdom. V. Magi. d. ) Magiska medel. 6. ) Från källor och andra vattensamlingar.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5093


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSREDSKAP SPADE

BÅT

INDUSTRIOMRÅDE SÅGVERK

Teckning

Nattskjorta

Form