Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5096Titel: "Att stadga blod"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fritjof Josephson 

Socken/stad: Torsåker  By/kvarter: Prästmon

För att hindra förblödning brukade man staga blod. Skadades någon så att ymnigt blodflöde uppstod, sändes i hast bud till någon i denna konst förfaren. Denne kunde då på stort avstånd stanna det rinnande blodet. Det har emellertid visat sig synnerligen svårt att få någon klarhet i hur detta tillgick, då tron varit gällande att den som omtalade tillvägagångssättet minste sin kraft. Blodstadgandet skedde inte så mycket genom besvärjelser utan fastmer genom en tyst, hemlighetsfull kraft. Upptecknas kan emellertid en ordvändning som följande: "I namn av Kristum Jesum, född av kvinna, skall blodet hos N.N. (namn på den blödande) stå och ej rinna. Det vare fast och sant min vilja, att blod från kroppen sig ej må skilja". I ett flertal fall har konstaterats att blödande verkligen upphört.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5096


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ÄLV

STADSBEBYGGELSE HOTELL JÄRNVÄG

INNERTRAPPA

Bajonett

Vävprov

Vävprov