Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SEU25761_30Titel: Det var på den tin dä fanns fogdar…

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Kristin Lettström  År: 1935

Socken/stad: Holm  By/kvarter: Klippen

Det var på den tin dä fanns fogdar som hadde välde över sina underlydande. Å en tå dom därene fogdan hette Gyllenberg å unner honom va en kneckt som hette Månsson, som hadde sju barn. Å han bodde på tocke därene knektställe, va man ska tare för. Å Gyllenberg hade två barn, en pojke som hette Bengt och en flicka, som hette Helena. Å Månsson hade en flicka, som hette Anna, å hon va skön, å dä vet man no hure´vat. Flickan till Gyllenberg liknade far sin å va sträv å str å hädisk, men pojken likna modern å var ömhjärtat å bra. Å då nu Bengt tyckte om Anna så skvallre den här Helena för fadern, å då han fick höra det blev han så hätsk på Månsson å pojken att han tog bort all förmåner för knekten å skickade bort honom tre mil. Men Bengt hade sina jaktplaner så han träffade ju flickan ändå, men som Helena spionerade pån, så flicken reda på dä också, Gyllenberg, så då varten så elak så han sätte in Bengt på no stäle dit en inte kom ut - han var hård hjärtat att säge. Men pojken så då dom sätte inen, att lika håljärt som fadern var lika ömhjärtad var Månssons Anna - så att om han tog dom allt skulle dom kunna leva.

Då skickade Gyllenberg iväg Månssons 6 mil ifrån, å skicke dom et knaggit ställe, där dom ingen mat fick ur barken, för han var riktit elak på dom nu. Å knekten skulle ut å leta ved å mat i skogen barnen. Mens nu gubben satt i skogen kom en liten jätte å tillfråga då varför han var så bekymrad. Då tyckte ju kneckten att en hade svårt, och talade om hur han hade blivit behandlad. Å då tyckte jätten, att han kanske kunde stån ti hjälp. Å de va ju Månsson glad över. Då lovade han att förse dem med litet mat och sånt.


Nordiska museet. Frågelista. SoM, bd. 9, sid. 333-335.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU25761


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS

MAN GRUPPORTRÄTT SAME

KYRKA KYRKOINTERIÖR

Trådrulle

Takpensel

Tapetprov