Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M1134

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Att "rope opp döra"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Gustav Albin Öhlén  År: 1915

Socken/stad: Skog  By/kvarter: Alderskog

"Hippsan, hoppsan jänter! Sno på ji å vri på ji å kast asjäle på löta!- Ji kan fell säje sä pass som serapen ti´n strut å snus´n ti é pannskaft-helle hörre? Ji kan fell ta å sväng ihop na smårolit ´n töcken hän väckervärskväll, då alle himmesmopajker ä ute å danse te tofilen å lappskoen. Å i maran släpp ji ha ont ti ji, dä int dä syns, dä ji ha hadd pajka i natt, för fälen syns falit väl ta lappskon. -Ji tytje fell att dä ä lägomt at meg, te stå å täla ve tomfönstra, å ji skä ligge innaför å höre på. Hell hörre? Ji kan ju göra meg tell viljes å gå ut ettén telje å he opp ten, som går tvärs över ven å ä oss bägge tell man. Hell hörre?! -Hell kanske ji ä se kär ti gammskälltacka (Fällen.) se ji int törs gå ifråna. Ji ä fell rädd dä ji ska ta på frys om bärbena om ji lure ta ji skinnfälln. Hell hörre?!-Ta å he opp döra ska ji få si hörre pigg vi ä. No för ji tör vella, men ji ä fell tå dä slage, som dra opp asjöle på köddn å sitt å sprängvänt. Hell hörre?
Säg ä sött ol t.e.x. serapen, å ha ji na sötare, se seg dä! -Men ji ä fell se sur, se ji kan int säje na sött uttan jett vräka borti ji bära na surelänne. Säg surtät´n helle syre, håcke ji vell, å ha ji na surare se seg dä!- Men ji kan ju he opp döra, se fo ji känne å si höre söt VI ä. Hell hörre?"- Men ä ji mytje högfäli, se skit vi ti ji å gå tell na vackrare jänten, å int tärt ji vära rädd dä vi kom igen i maren kväll".
Föregående är på ett ungefär som pojkarna här i trakterna brukat ropa utanför flickornas dörr, då de "gått på bögda" Det förekommer nog emellanåt än i dag, att denna "betraktelse" kommer till användning. Är flickorna medgörliga blir slutet på ropningen förstås ett helt annat. x)
---------------------------------
x) Dylika ramsor kallas i Nordingrå "bönläxor" så ock i Medelpad.


Samma uppt. även under rubrik: I. Människan. B. Ungdomslivet, frieriet. b. ) "Gå utpå" (gå på bygda")

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IV_1915. Uppteckningsnr: 1134


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GARAGE

MAN KONSTNÄR FISKELÄGE

LÄNSSTYRELSEBYGGNAD

Yxa

Vävprov

Fälltäcke