Historia

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Historien om museet på Murberget börjar redan år 1880. Här kan du läsa om viktiga händelser och personer
som har betytt mycket för verksamheten på museet. 

Vesternorrlands läns museisällskap

I januari 1880 kallar biskop Lars Landgren till överläggningar om grundandet av ett museum. Mötet blir lyckat och den 27 februari bildas Vesternorrlands läns museisällskap som är grunden till dagens Murberget Länsmuseet Västernorrland. Den första samlingen bestod av 66 exotiska föremål från Söderhavet och Sydamerika, skänkta av sjökapten Daniel Norlin.

Museisällskapet gjorde två bestående insatser under sin verksamma tid. Dels förstärktes nipbranten i Prästmon där lämningarna efter Styresholms medeltida fogdeborg höll på att spolas bort av Ångermanälven. Dels köpte föreningen Ulvö gamla kapell som var hotat av rivning.

Norrlands Kulturhistoriska museum

Efter biskop Landgrens död 1888 förde museisällskapet en tynande tillvaro. Först med folkskoleinspektören Theodor Hellman fick verksamheten åter puls och ett livsverk tog sin början.

År 1909 tog Theodor Hellman initiativ till Föreningen för norrländsk hembygdsforskning. Han var påverkad av de patriotiska stämningarna efter unionsupplösningen med Norge. Hellmans vision var att skapa ett norrländskt bondesamhälle i miniatyr och ett centrum för forskning och undervisning om kultur, historia och natur i norra Sverige. Den stora förebilden var Skansen i Stockholm som Artur Hazelius skapat.

Föreningen samlade in föremål, uppteckningar av norrländsk allmogekultur, samisk kultur och folkmusik. Genom skriftserien Arkiv för norrländsk hembygdsforskning kunde forskningsresultaten spridas.

1913 lade Theodor Hellman grunden till friluftsmuseet på Murberget, Norrlands Skansen. Då flyttades den första byggnaden till området, en klockstapel från Ullånger. Allt eftersom växte sedan de olika miljöerna fram: byn med dess olika byggnader, fäbodvall, skola, kyrka, gästgiveri, sameviste och herrgårdsmiljö.

Men fortfarande saknades en riktig museibyggnad. Samlingarna flyttade mellan olika tillfälliga lokaler för att 1932 hamna på Murberget där det mesta magasinerades. Ett förslag till museibyggnad fanns visserligen redan 1929, men av olika anledningar skulle det dröja mer än 60 år innan en ny byggnad kunde tas i bruk.

Wendela Hellman växte upp i Malmö Skåne. Fadern var grosshandlare och var mån om att alla barnen skulle studera och få ett yrke vilket ledde till att Wendela utbildade sig till lärare, varefter hon tog en universitetsexamen i Marburg, Tyskland. Men det som kom att betyda mest för henne var nästa utbildning som hon fick vid Nääs Slöjdlärarseminarium och som gjorde att hon kom till Kramfors, Ångermanland, där hon träffar som make Theodor Hellman. Wendela var en utpräglad sällskaps- och föreningsmänniska vilket fick flera uttryck. Hon bildade en Fredrika Bremer-krets i Härnösand, var ordförande och drivande kraft i Husmodersföreningen och anordnade basarer och fester vid Murberget. Årligen firas Wendelas födelsedag den 11 juli med kalas vid Prästgården på Murberget.


1947 tog sonen Bo Hellman över verksamheten. Under hans tid tillkom stadsbebyggelsen vid Murbergstorget. Han utvecklade den arkeologiska verksamheten och påbörjade en dokumentation av länets bebyggelse.

Länsmuseet Västernorrland

1978 tillträdde Tommy Puktörne som landsantikvarie. Under hans ledning utvecklades och breddades verksamheten till ett fullvärdigt länsmuseum med stor kompetens och ett stort kontaktnät i länet, landet och internationellt.

Efter en lång väntan fick Västernorrland 1994 som sista län i Sverige ett eget museum. Museibyggnaden är ritad av arkitekten SAR Gunnar Mattsson och rymmer åtta klimatstyrda arkiv och magasin, konservators- och fotoateljé, verkstad, hörsal, kafé, butik och utställningslokaler.

Arbetet med det nya museet väckte ett stort intresse både i och utanför Sverige. Vid den Nordiska museifestivalen i Stavanger 1993 fick förslaget till bastuställningar första pris i klassen Bästa tekniska framställning. 1995 fick museet ett hedersomnämnande i tävlingen European Museum of the Year Award.

 


 

Bild på tidningsnotis

De, som intressera sig för grundläggning af ett Antiqvariskt och Naturhistoriskt Museum till Skolornas och allmänhetens gagn, kallas att i denna angelägenhet rådpläga Onsdagen den 21 januari kl 6 e.m. å Synodalsalen

Bild på biskop Lars Landgren
Lars Landgren

Bild på Theodor Hellman
Theodor Hellman

Bild på Tommy Puktörne
Tommy Puktörne Wendela Hellman, Murberget

Wendela Hellman, Klockstapeln Murberget